Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı

Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı (Av. Faruk Bilgiç)

Mülk Sahipleri

Ataşehir’de mülk sahibi olarak kiracılarınızı tahliye etmek karmaşık ve hassas bir süreç olabilir. Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı bu karışık süreçlerde size yol gösterecek kişilerdir.  Ülkemizde yasalar hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların haklarını korumak için çeşitli düzenlemeler içerir. Bu makalemizde, Ataşehir’de bir mülk sahibi olarak kira tahliyesi ile ilgili haklarınızı ve yasal süreci inceleyeceğiz.

Mülk Sahibi Olarak Tahliye Haklarınız:

 • Süre Bitiminden Sonra Tahliye: Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa ve bu süre sona erdiyse, kiracıya sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 30 gün önce yazılı olarak tahliye bildirimi göndererek tahliye talep edebilirsiniz.
 • Yasal Sebeplerle Tahliye: Kira sözleşmesinde belirtilen yasal sebepler mevcutsa, kiracıyı tahliye edebilirsiniz. Bu sebepler arasında kira bedelinin ödenmemesi, evin tahribatına neden olunması, evde yetkisiz kişilerin ikamet etmesi ve komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması gibi durumlar yer alabilir.
 • Yeniden Kullanım Nedeniyle Tahliye: Evi kendi aile veya yakın akrabalarınız için kullanmak istemeniz halinde, kiracıya 6 ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak tahliye talep edebilirsiniz.

Yasal Süreç:

 • Tahliye Bildirimi: Yukarıda bahsedilen durumlardan birinin varlığında, kiracıya yazılı olarak tahliye bildirimi göndermeniz gerekir. Bildirimde tahliye sebebini ve yasal dayanağını açıkça belirtmeniz önemlidir.
 • İtiraz ve Dava: Kiracı tahliye bildirimine itiraz ederse, dava açarak haklarını savunabilir. Bu durumda, mahkeme tahliye sebebini ve yasal dayanağını inceleyecek ve adil bir karar verecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Yasalara Uygunluk: Tahliye işlemini gerçekleştirirken her zaman yasalara uygun hareket etmeniz önemlidir. Yanlış veya yasa dışı bir şekilde tahliye yapmanız, kiracıya karşı tazminat sorumluluğunuzun doğmasına neden olabilir.
 • Belgelerin Saklanması: Kira sözleşmesi, kira bedeli ödeme dekontları ve tahliye bildirimi gibi tüm belgeleri saklamanız önemlidir. Bu belgeler, yasal bir süreçte size delil olarak yardımcı olabilir.
 • Avukata Danışma: Tahliye işleminin karmaşık olması veya yasal bir ihtilafın ortaya çıkması halinde bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Bir avukat, haklarınızı korumanıza ve yasal süreci en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.
Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı

Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı

Önemli Yönlendirmeler

 • Kiracılarınızla iyi ilişkiler kurmaya çalışın ve sorunları iletişim yoluyla çözmeye özen gösterin.
 • Evin durumunu düzenli olarak kontrol edin ve gerekli onarımları zamanında yaptırın.
 • Kira sözleşmesini imzalarken her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten bir sözleşme hazırlatın.

Ataşehir’de bir mülk sahibi olarak kira tahliyesi ile ilgili yasal bir süreçle karşılaşırsanız, yukarıdaki bilgilere ve tavsiyelere dayanarak haklarınızı korumanız ve yasal süreci en iyi şekilde yönetmeniz önemlidir.

Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı (Kiracı Hakları)

İstanbul Ataşehir’de kiracı olarak yaşıyorsanız, haklarınızı bilmek ve korumak önemlidir. Kira sözleşmenizden tahliye davalarına kadar, Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı size yasal konularda rehberlik edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilir.

Kira Sözleşmesi ve Haklarınız:

 • Kira sözleşmesini imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatlice okuyun ve anlamadığınız herhangi bir noktayı sormaktan çekinmeyin.
 • Kira bedeli, depozito, aidat ve diğer masraflar gibi önemli unsurların açıkça belirtildiğinden ve anlaştığınız şartlara uygun olduğundan emin olun.
 • Kiracı olarak sahip olduğunuz haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi edinin. Örneğin, ev sahibinin evin tadilatlarını yaptırması, ısı ve su gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılaması ve sizi taciz veya tehditten koruması gerekir.

Sık Görülen Sorunlar ve Çözümler:

 • Kira Bedeli: Kira bedeline zam yapılması veya kira bedeli ödenmemesi gibi durumlarda bir avukat size yasal haklarınızı ve seçeneklerinizi açıklayabilir.
 • Tahliye: Ev sahibinin sizi yasal olmayan bir şekilde tahliye etmeye çalışması durumunda, bir avukat dava açmanıza ve haklarınızı savunmanıza yardımcı olabilir.
 • Evin Durumu: Evin tadilat ihtiyacı olması veya evin yaşanmaz hale gelmesi gibi durumlarda, bir avukat ev sahibine karşı haklarınızı savunmanıza ve gerekli onarımların yapılmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.
 • Komşuluk Sorunları: Gürültü, koku veya diğer rahatsızlıklar gibi komşuluk sorunları yaşıyorsanız, bir avukat bu sorunun çözümü için size yardımcı olabilir.

Ataşehir’de Bir Kiracı Haklarını Koruyan Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Deneyim: Kira hukuku konusunda deneyimli bir avukat seçmek önemlidir.
 • Ücretlendirme: Avukatın ücretlendirme politikasını önceden öğrenin ve size uygun olup olmadığını değerlendirin.
 • İletişim: Avukatla açık ve net bir şekilde iletişim kurabildiğinizden emin olun.
 • Güven: Size güven veren ve haklarınızı korumaya kararlı bir avukat seçin.

Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı (Dava Ne Kadar Sürer)

Hem ev sahipleri hem de kiracılar için, Ataşehir’de kira tahliyesi davaları oldukça önemli bir konudur. Bu davaların ne kadar sürdüğü ve hangi durumlarda açılabileceği, her iki taraf için de belirsizlik yaratabilir. Bu yazıda, Ataşehir’de kira tahliyesi davaları ile ilgili dava süreci ve detayları inceleyeceğiz.

Dava Süreci:

 • İlk Görüşme: Kiracı tahliye bildirimine itiraz edip dava açarsa, dava ilk olarak icra mahkemesinde görülür. Mahkeme, tahliye sebebini ve yasal dayanağını inceleyerek karar verir.
 • İstinaf: Dava taraflarca istinafa taşınabilir. İstinaf mahkemesi, ilk mahkemenin kararını inceleyerek onaylar veya bozar.
 • Yargıtay: Nadir durumlarda, dava Yargıtay’a taşınabilir. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını inceleyerek kesin bir karar verir.

Dava Süresi:

 • Ortalama Süre: Kira tahliyesi davaları ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. Ancak bu süre, davanın karmaşıklığına, mahkemenin yoğunluğuna ve tarafların sunduğu delillere göre değişiklik gösterebilir.
 • Hızlandırılmış Yargılama: Bazı durumlarda, tahliye sebebinin acil olması halinde dava hızlandırılmış yargılama usulü ile görülebilir. Bu sayede dava süresi kısalabilir.

Dava Açma Durumları:

 • Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracı kira bedelini 3 ay boyunca ödemezse, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Evin Tahribatı: Kiracı evde önemli bir tahribat oluşturursa veya evi yasa dışı amaçlarla kullanırsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Yetkisiz Kişilerin İkamet Etmesi: Kiracı evin rızası olmadan yetkisiz kişilere ikamet ettirmesi halinde, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Komşuları Rahatsız Edecek Şekilde Gürültü Yapılması: Kiracı komşuları rahatsız edecek şekilde aşırı gürültü yaparsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Süre Bitiminden Sonra Tahliye: Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa ve bu süre sona erdiyse, ev sahibi kiracıya sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 30 gün önce yazılı olarak tahliye bildirimi göndererek tahliye talep edebilir. Kiracı tahliye bildirimine itiraz ederse, ev sahibi tahliye davası açabilir.
 • Yasal Sebeplerle Tahliye: Kira sözleşmesinde belirtilen yasal sebepler mevcutsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Bu sebepler arasında kira bedelinin ödenmemesi, evin tahribatına neden olunması, evde yetkisiz kişilerin ikamet etmesi ve komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması gibi durumlar yer alabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Dava Açma Süresi: Kiracı tahliye bildirimine itiraz edip dava açmak istiyorsa, bunu tahliye bildiriminin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapmak zorundadır.
 • Delillerin Sunulması: Her iki taraf da davanın gidişatını etkileyebilecek delilleri mahkemeye sunmalıdır.
 • Yasal Danışmanlık: Kira tahliyesi davaları karmaşık olabilir. Bu nedenle, her iki tarafın da bir avukattan yasal danışmanlık alması tavsiye edilir.

Önemli: Burada verilen bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir yasal sorunuz için Ataşehir Kiracı Tahliye Avukatı ve Avukatları ile görüşüp danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.