Sözleşmeler

Sözleşmeler

Avukatlık bürolarında farklı türde hukuki işlemler için çeşitli sözleşmeler kullanılır. İşte avukatlık bürolarında sıkça kullanılan bazı sözleşme türleri:

  1. Danışmanlık Sözleşmesi: Avukatlık hizmetleri için müvekkil ile avukat arasında yapılan temel sözleşmedir. Bu sözleşmede, hizmetlerin kapsamı, ücretler, gizlilik, tarafların hak ve yükümlülükleri gibi konular belirtilir.

  2. Vekaletname: Bir avukatın, müvekkil adına yasal işlem ve dava takibi yapabilmesi için gereken yetkiyi aldığı belgedir. Bu belge, avukata müvekkilin adına hareket etme yetkisi verir.

  3. Ücret Anlaşması Sözleşmesi: Avukatlık hizmetleri karşılığında ödenecek ücretlerin belirlendiği sözleşmedir. Ücret türleri (saatlik ücret, sabit ücret, başarı ücreti vb.), ödeme koşulları ve ödeme yöntemleri bu sözleşmede yer alır.

  4. Gizlilik Anlaşması (Non-Disclosure Agreement – NDA): Müvekkil ve avukat arasında, paylaşılan hukuki bilgilerin gizli tutulacağını ve üçüncü şahıslara ifşa edilmeyeceğini belirten bir sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, özellikle ticari sırların korunması amacıyla kullanılır.

  5. Anlaşma ve İkame Yetki Sözleşmesi: Avukatın müvekkili adına anlaşmalar yapma yetkisini ve ikame avukat atanmasını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu, özellikle uzun dönemli iş ilişkilerinde ve özel yetkilendirme gerektiren durumlarda kullanılır.

  6. Dava Vekaletnamesi: Belirli bir dava için avukata yetki veren belgedir. Hangi davada, hangi süreçlerde ve ne tür hukuki adımlarda avukatın hareket edeceği belirtilir.

  7. İşbirliği Anlaşması: Birden fazla avukat veya hukuki danışmanın işbirliği yapacağı durumlar için kullanılır. İşbirliği şekli, sorumluluk paylaşımı ve iletişim protokolleri belirtilir.

  8. Ortaklık Sözleşmesi: Avukatların bir araya gelerek bir ortaklık kurdukları durumlarda, ortaklık yapısını, kar paylaşımını, ortakların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.

  9. İşlem Sözleşmeleri: Gayrimenkul satışı, ticari işlemler, lisans anlaşmaları gibi özel türdeki hukuki işlemler için sözleşmeler hazırlanır.