Çekmeköy İş Hukuku Avukatı

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı (Avukat Bulma)

İstanbul Çekmeköy İş Hukuku Avukatı arayışınızda hizmet almak isteyenler, işci avukatları ve iş hukuku avukatına ya da avukatlarına aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz.

 • Google Arama

Google Arama’da “İstanbul Çekmeköy iş hukuku avukatı” veya “İstanbul Çekmeköy işçi avukatı” gibi aramalar yaparak Çekmeköy’de hizmet veren iş hukuku avukatlarını bulabilirsiniz. Arama sonuçlarında, avukatların web siteleri, iletişim bilgileri ve yorumları yer alır.

 • Hukuk Büroları Rehberi

Hukuk büroları rehberlerinde, Çekmeköy’de hizmet veren iş hukuku avukatlarının iletişim bilgileri ve hizmet alanları yer alır. Avukatları karşılaştırmak ve size en uygun avukatı seçmek için hukuk büroları rehberlerini kullanabilirsiniz.

 • İşçi Dernekleri

İşçi dernekleri, işçilerin iş hukuku konusunda bilgilendirilmesi ve haklarına kavuşması için çalışmalar yürütür. Çekmeköy’de hizmet veren işçi derneklerinden iş hukuku konusunda yardım alabilirsiniz.

 • Tanıdıklardan Referans Alma

Çekmeköy’de iş hukuku konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, tanıdıklarınızdan referans alabilirsiniz. Tanıdıklarınızdan, iş hukuku konusunda deneyimli ve güvenilir bir avukat tavsiye etmelerini isteyebilirsiniz.

İstanbul Çekmeköy’de iş hukuku konusunda yardıma ihtiyaç duyanlar, yukarıdaki yollardan birini kullanarak iş hukuku avukatına ya da avukatlarına ulaşabilirler.

İş hukuku avukatları seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Avukatlık ruhsatına sahip olması
 • İş hukuku alanında deneyimli olması
 • Güvenilir olması
 • Uygun ücretlendirme yapması

İş ve İşci hukuku avukatı, işçilerin iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi konulardaki haklarını korumak için çalışır. İş hukuku avukatı, işçilerin dava açması, arabuluculuk yapması ve iş sözleşmesi gibi hukuki belgeleri hazırlaması konusunda yardımcı olur.

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı (Kıdem ve İhbar Tazminatı)

Çekmeköy İş Hukuku Avukatına gelen bazı sıkça sorular var. Bu sorulara cevap verelim;

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olması halinde ödenen bir tazminattır.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır?

 • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması.
 • İşveren tarafından işten çıkarılmış olması.
 • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmış olması, ancak işverenin bu isteği kabul etmiş olması.
 • İşçinin emekli olması.
 • İşverenin iflası.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınmaz?

 • İşçinin işyerinde bir yıldan az çalışmış olması.
 • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmış olması ve işverenin bu isteği kabul etmemesi.
 • İşçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olması ve sözleşmenin bitiminde iş sözleşmesinin sona ermesi.
 • İşçinin iş sözleşmesinin askıda olması.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için brüt ücretinin 30 günlük tutarı kadar hesaplanır. İşçinin ücretine ikramiye, prim, sosyal yardımlar gibi süreklilik arz eden ödemeler de dahil edilir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (brüt ücret * çalışma süresi) / 30

Örnek (Rakamlar tamamen örnek olarak verilmiştir) olarak, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve çalışma süresi 5 yıl ise, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 5 yıl) / 30

Kıdem tazminatı = 83.333,33 TL

İhbar tazminatı, işveren tarafından işten çıkarılan işçiye, işverenin bildirim süresine uymaması halinde ödenen bir tazminattır.

İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

 • İşveren tarafından işten çıkarılan işçinin, iş sözleşmesinin bildirim süresine uyularak sona erdirilmiş olması.
 • İşveren tarafından işten çıkarılan işçinin, iş sözleşmesinin bildirim süresine uyulmaması halinde, bildirim süresinin ücreti tutarında tazminat ödenmesi.

İhbar tazminatı hangi durumlarda alınmaz?

 • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmış olması.
 • İşçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olması ve sözleşmenin bitiminde iş sözleşmesinin sona ermesi.
 • İşçinin iş sözleşmesinin askıda olması.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretine ikramiye, prim, sosyal yardımlar gibi süreklilik arz eden ödemeler de dahil edilir.

İhbar tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

İhbar tazminatı = (brüt ücret * çalışma süresi) / 30

Örnek olarak, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve çalışma süresi 5 yıl ise, ihbar tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (5.000 TL * 30 gün) / 30

İhbar tazminatı = 5.000 TL

İşçi, kıdem ve ihbar tazminatını işverenden talep edebilir. İşveren, işçinin talebini 30 gün içinde yerine getirmezse, işçi dava açabilir.

Çekmeköy İş Hukuku Avukatı (İşcilerin Hakları Nelerdir?)

Türkiye’de işçilerin hakları, Türk İş Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler tarafından korunmaktadır. Çekmeköy İş Hukuku Avukatı olarak birkaç tavsiye niteliğinde bilgileri size iletelim. İşçilerin sahip olduğu temel haklar şunlar olabilir:

 1. İş Güvencesi: Türkiye’de iş güvencesi önemlidir. İşverenler, işçileri haksız nedenlerle işten çıkaramazlar ve işten çıkarmadan önce yasal süreçlere uymak zorundadırlar. İşçilere haklı nedenlerle işten çıkarma koruma sağlanır.

 2. Ücret ve İş Saatleri: Türkiye’de minimum ücret belirlemeleri ve fazla mesai düzenlemeleri bulunur. İşçilerin çalışma saatleri, tatil günleri, ücret ve yan haklar gibi konularda yasal düzenlemelerle korunur.

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymak ve işçilerin güvenli bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilmelidirler.

 4. Sendika Hakları: Türkiye’de işçiler sendikalara katılma, sendika kurma ve toplu iş sözleşmeleri yapma haklarına sahiptirler. Sendikalar, işçilerin çıkarlarını savunma amacıyla faaliyet gösterirler.

 5. Ayrımcılık ve Taciz Karşıtı Koruma: Türkiye’de işçilere cinsiyet, ırk, din, dil, cinsel yönelim, engellilik gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması veya cinsel tacize uğramaları yasaklanmıştır. İşverenler, bu tür davranışları önlemekle yükümlüdürler.

 6. İşveren Tarafından Sağlanan Faydalar: İşverenler, işçilere genellikle sağlık sigortası, emeklilik planları ve yemek gibi sosyal faydalar sunarlar. Bu tür faydalardan yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz.

 7. İş Sözleşmesi: İşçi haklarını belirlemek için işverenlerle yazılı bir iş sözleşmesi yapılması yaygındır. İşçi haklarını ve iş koşullarını belirleyen bu sözleşme, işçinin haklarını korur.

Türkiye’deki işçi haklarına ilişkin daha fazla bilgi almak ve özel durumunuz için danışmanlık almak için yerel iş mahkemeleri veya iş hukuku avukatlarına başvurabilirsiniz. İşçi hakları konusunda daha fazla bilgi edinmek için Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere ve yerel iş hukuku kaynaklarına başvurmanız önemlidir.