İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul Tazminat Avukatı (Av. Faruk Bilgiç)

İstanbul Tazminat Avukatı, genellikle kişilerin haklarını korumak ve tazminat taleplerini yönetmek için hizmet veren bir hukuk uzmanıdır diyebiliriz. Tazminat avukatları, bir kişinin maruz kaldığı zararın, genellikle bir başkasının ihmali, kusuru veya yasal ihlali sonucunda ortaya çıktığı durumlarda müvekkillerini temsil ederler. Bu tür avukatlar genellikle trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi hatalar, ürün hataları ve benzeri olaylarla ilgili davalarda uzmanlaşmışlardır. Müvekkillerine tazminat alma sürecinde rehberlik ederler, dava sürecini yönetirler ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için mücadele ederler.

Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık gibi durumlarda maddi ve manevi zararların tazmini için tazminat davası açmak mümkündür. Bu davaların karmaşıklığı ve hukuki süreçlerin zorluğu göz önüne alındığında, İstanbul’da deneyimli bir tazminat avukatı ile çalışmak büyük önem taşımaktadır.

Tazminat davaları, delillerin toplanması, hukuki argümanların sunulması ve tazminat miktarının belirlenmesi gibi birçok aşamayı içeren karmaşık bir süreçtir. Deneyimli bir tazminat avukatı, bu süreçte müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumasına ve en yüksek tazminatı elde etmesine yardımcı olabilir.

İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul Tazminat Avukatı (Dava Türleri)

Tazminat davaları, bir kişinin veya kurumun başka bir kişiye veya kuruma verdiği zararın telafi edilmesini talep ettiği hukuki süreçlerdir. İstanbul Tazminat Avukatı ve Avukatları da bu süreçleri takip eder. İşte yaygın tazminat davası türleri:

 1. Trafik Kazaları: Araç kazaları, trafikte yaralanmalara veya maddi hasara neden olduğunda, kusurlu tarafın zararı karşılaması gerekebilir. Bu tür davalarda, yaralı kişi veya zarar görenin tazminat talep etme hakkı olabilir.

 2. İş Kazaları: İş kazaları, işyerinde bir kişinin yaralanması veya hastalanması durumunda tazminat taleplerini içerir. İşverenin güvenlik önlemlerini almadığı veya işçiye gerekli eğitimi vermediği durumlarda tazminat davaları görülebilir.

 3. Tıbbi Malpraktis: Tıbbi hataların sonucunda ortaya çıkan zararlar için tıbbi malpraktis davaları açılabilir. Bir doktorun, hemşirenin veya sağlık kuruluşunun ihmal veya hataları sonucunda zarar gören kişi, tıbbi giderlerin yanı sıra manevi zararlar için de tazminat talep edebilir.

 4. Ürün Sorumluluğu: Kusurlu bir ürünün kullanımıyla meydana gelen zararlar, ürün sorumluluğu davalarını oluşturur. Ürün tasarımında, üretiminde veya pazarlamasında kusur bulunan şirketler, zarar gören kişilere tazminat ödemekle yükümlü olabilirler.

 5. Yanlış Teşhis veya Tedavi: Sağlık hizmeti sağlayıcılarının yanlış teşhis veya tedavi sonucu zarara uğrayan kişiler, tıbbi malpraktis davası açabilirler. Bu durumda, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ihmali veya kusuru kanıtlanmalıdır.

 6. Kira Sözleşmeleri: Kiracı veya ev sahibi, kira sözleşmesinde belirlenen şartlara uyulmaması sonucu oluşan zararlar için tazminat davası açabilir. Kiracı, ev sahibinin bakım veya onarım yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda tazminat talep edebilir.

 7. Meslek Hastalıkları: İşçiler, işyerinde maruz kaldıkları zararlı koşulların neden olduğu meslek hastalıkları durumunda da tazminat talep edebilirler. Örneğin, bir kimyasal maddeye maruz kalmanın neden olduğu bir hastalık veya işteki sürekli tekrarlanan hareketlerin neden olduğu bir yaralanma gibi durumlar söz konusu olabilir.

 8. İşten Çıkarmalar: İşverenin yasal olmayan bir şekilde işçiyi işten çıkarması veya işçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda, işçi tazminat talep edebilir. İşçi, haksız işten çıkarılmanın neden olduğu maddi kayıpların telafi edilmesini isteyebilir.

 9. İşverenin Borçlarını Ödememesi: İşverenin çalışanlara ödenmesi gereken ücretleri veya diğer hakları ödememesi durumunda, işçiler tazminat talep edebilirler. Bu, maaşların ödenmemesi, izin ücretlerinin ödenmemesi veya işçilere sağlanan diğer sosyal hakların ihlali gibi durumları içerebilir.

Bu davaların her biri, belirli kanıtların sunulmasını, yasal prosedürlerin takip edilmesini ve genellikle uzmanlık gerektiren hukuki bir süreci içerir. Tazminat davalarında, zarar gören tarafın avukatı, müvekkilini bu süreç boyunca temsil eder ve en iyi sonucu elde etmek için çalışır.

İstanbul Tazminat Avukatı (Soru – Cevap)

İstanbul Tazminat Avukatı araması yapanların internet üzerinden yaptığı birkaç soruya cevap verelim istedik. İşte merak edilen bazı sorular ve yanıtları.

SoruTazminat davasına hangi avukat bakar?

Cevap – Tazminat davaları genellikle kişisel yaralanma avukatları, iş hukuku avukatları veya tıbbi hukuk uzmanları gibi uzmanlık alanlarına sahip avukatlar tarafından ele alınır.

Soru – Kazanılan tazminatın ne kadarını avukat alır?

Cevap – Kazanılan tazminattan avukatın alacağı pay, davanın türüne, avukatlık ücretinin nasıl belirlendiğine ve avukatın başarı oranına göre değişir. Genellikle %15-40 civarında diyebiliriz.

Soru – Tazminat davası Mahkemesi ne kadar sürer?

Cevap – Tazminat davası mahkemesinin ne kadar süreceği, davanın türüne, delillerin karmaşıklığına, mahkemenin yoğunluğuna ve tarafların işbirliğine bağlı olarak değişir. Ortalama süre 6 ay ile 2 yıl arasındadır diyebiliriz.

SoruTazminat davası açan kişi kaybederse ne olur?

Cevap –

 1. Masrafları Karşılamak: Kaybeden taraf genellikle davanın masraflarını ve muhtemelen karşı tarafın avukat ücretlerini de karşılamakla yükümlü olabilir. Bu, mahkeme masrafları, uzmanlık raporları ve avukat ücretlerini içerebilir.

 2. Karşı Tarafa Tazminat Ödemesi: Kaybeden taraf, davanın sonucunda karşı tarafa tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Bu, mahkeme tarafından tespit edilen zararların veya zararın bir kısmının ödenmesini içerebilir.

 3. İtibar Kaybı: Kaybeden tarafın itibarı etkilenebilir. Özellikle kamuoyunun dikkatini çeken davalar söz konusuysa, kaybeden tarafın itibarı zarar görebilir ve bu durum kişinin kariyeri veya iş ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir.

 4. Duygusal ve Zihinsel Stres: Bir davanın kaybedilmesi, taraflar arasında duygusal ve zihinsel stres yaratabilir. Beklenen sonucun alınamaması, hayal kırıklığına neden olabilir ve bu da psikolojik zorluklarla sonuçlanabilir.

 5. Yasal Süreçlerin Devamı: Bazı durumlarda, davanın kaybedilmesi, itirazlar veya başka yasal süreçlerin başlatılmasıyla sonuçlanabilir. Bu, kaybeden tarafın daha fazla zaman, para ve enerji harcamasına neden olabilir.

Önemli;

İstanbul Tazminat Avukatı konulu makalede verilen bilgiler genel bilgilendirme amacı ile verilmiştir. Bu bilgiler kesinlikle hukuki tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Herhangi bir hukuki sorunuz veya probleminiz için bir avukata danışmanız önemlidir.

Makalede yer alan bilgiler emsal teşkil etmez ve örnek gösterilemez. Her dava kendine özgüdür ve davanızın sonucu birçok faktöre bağlı olacaktır.