Ümraniye Çek Senet Avukatı

Ümraniye Çek Senet Avukatı (Av. Faruk Bilgiç)

İstanbul Ümraniye Çek senet Avukatı, çek ve senet gibi kıymetli evraklar ile ilgili hukuki işlemleri yürüten avukattır. Bu avukatlar, çek ve senetlerin düzenlenmesi, devri, protesto edilmesi, icra takibi başlatılması ve dava açılması gibi konularda müvekkillerinin hukuki haklarını korumakla görevlidir.

Çek senet avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Çek ve senetlerin düzenlenmesi ve devri işlemlerini gerçekleştirmek
 • Çek ve senetlerin protesto edilmesi işlemlerini yürütmek
 • Çek ve senetler nedeniyle açılan davalarda müvekkillerinin haklarını savunmak
 • İcra takibi başlatılması için gerekli işlemleri yapmak
 • İcra takibi sırasında müvekkillerinin haklarını korumak

Çek senet avukatı, çek ve senet hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Bu avukatlar, çek ve senetlerin düzenlenmesi, devri ve protesto edilmesi gibi konulardaki hukuki mevzuatı iyi bilirler. Ayrıca, çek ve senetler nedeniyle açılan davalarda müvekkillerinin haklarını başarıyla savunmak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptirler.

Çek senet avukatı, çek ve senet işlemlerinde hukuki yardım almak isteyen gerçek ve tüzel kişilere hizmet verebilir. Bu avukatlar, çek ve senet işlemlerinin güvenli ve hukuka uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca, çek ve senetler nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin haklarını korur.

Çek senet avukatı olmak için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir. Daha sonra, avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı almak gerekir. Çek senet hukuku alanında uzmanlaşmak için ise bu alandaki kurslara ve seminerlere katılmak faydalı olacaktır.

Çek senet avukatı olmak, hukuk alanındaki kariyer seçeneklerinden biridir. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin hukuka ve hukuki işlemlere ilgi duymaları gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak için iyi bir iletişim yeteneğine ve ikna kabiliyetine sahip olmak da önemlidir.

Ümraniye Çek Senet Avukatı

Ümraniye Çek Senet Avukatı

Ümraniye Çek Senet Avukatı (Türler)

Çek ve senet, alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir sözleşmenin yazılı olarak belgelendirildiği kıymetli evraklardır. Çek ve senetler, belirli unsurları taşımaları halinde kambiyo senedi niteliğindedir. Kambiyo senetlerinin en önemli özelliği, alacaklıya, borçluya karşı ödeme ve icra takibi başlatma hakkı vermesidir.

Çek türleri

Çek, bir bankaya hitaben yazılan ve borçlunun, bankaya belirli bir miktar parayı, belirli bir tarihte ve belirli bir kişiye veya onun emrine ödemesi için verdiği bir emredici ödeme aracıdır. Çekler, ödeme şekline göre iki türde incelenebilir:

 • Türk lirası çekleri: Türk lirası cinsinden düzenlenen çeklerdir.
 • Yabancı para çekleri: Yabancı para cinsinden düzenlenen çeklerdir.

Çekler, vadesine göre de iki türde incelenebilir:

 • Vadesiz çekler: Vadesi belli olmayan çeklerdir.
 • Vadeli çekler: Vadesi belli olan çeklerdir.

Senet türleri

Senet, bir borçlunun, alacaklıya karşı belirli bir miktar parayı ödemeyi taahhüt ettiği bir yazılı belgedir. Senet, kambiyo senedi niteliğinde olduğu takdirde, alacaklıya, borçluya karşı ödeme ve icra takibi başlatma hakkı verir.

Senet türleri, ödeme şekline göre iki grupta incelenebilir:

 • Emre yazılı senetler: Alacaklının, senet üzerinde yazılı olan miktarı, senet üzerinde yazılı olan kişiye veya onun emrine ödemesi için düzenlediği senetlerdir.
 • Hamiline yazılı senetler: Alacaklının, senet üzerinde yazılı olan miktarı, senet üzerinde yazılı olan kişinin veya onun ciro ettiği kişinin tahsil etmesine olanak tanıyan senetlerdir.

İcra başlatılması için gerekli şartlar

Çek ve senetler, belirli şartlara uygun olarak düzenlendiği takdirde, alacaklıya, borçluya karşı ödeme ve icra takibi başlatma hakkı verir. Bu şartlar şunlardır:

 • Kambiyo senedi niteliği taşıması: Çek ve senetlerin, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kambiyo senedi unsurlarını taşıması gerekir.
 • Vadesi gelmiş olması: Çek ve senetlerin, vadesinin gelmiş olması gerekir.
 • Borçlunun ödeme taahhüdünde bulunması: Çek ve senetlerin, borçlunun ödeme taahhüdünü içermesi gerekir.
 • Alacaklının, senet üzerinde yazılı olan miktarı talep etmiş olması: Alacaklının, senet üzerinde yazılı olan miktarı, borçludan talep etmiş olması gerekir.

İcra takibi başlatılması için izlenecek yol

Alacaklı, çek veya senet ile icra takibi başlatmak isterse, aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir:

 1. Çek veya senedin aslını ve icra takibi talep dilekçesi ile birlikte icra müdürlüğüne başvurması gerekir.
 2. İcra müdürlüğü, çek veya senedin kambiyo senedi niteliğini ve vadesi gelmiş olup olmadığını kontrol eder.
 3. İcra müdürlüğü, çek veya senedin kambiyo senedi niteliğini ve vadesi gelmiş olduğunu tespit ettiği takdirde, icra takibi başlatır.

İcra takibi başlatıldıktan sonra, borçlu, icra müdürlüğüne başvurarak itirazda bulunabilir. Borçlunun itirazı kabul edilirse, icra takibi durdurulur.