İstanbul İş Kazası Avukatı

İstanbul İş Kazası Avukatı (0 505 734 71 71)

İş kazaları, işyerinde veya iş nedeniyle meydana gelen ve işçiye maddi veya manevi zarar veren olaylardır. Bu tür durumlarda, işçilerin haklarını korumak ve tazminat almalarını sağlamak için bir İstanbul İş Kazası Avukatı devreye girer.

Avukatın devreye girmesi gereken bazı durumlar şunlardır:

 • İş kazası sonucu işçi yaralanmış veya vefat etmişse: İşverenin işçiye karşı tazminat yükümlülüğü vardır. Bu tazminat, işçinin iş göremezlik süresine, kazadan kaynaklı tıbbi masraflarına ve kazadan dolayı oluşan diğer maddi ve manevi zararlara göre hesaplanır.
 • İşverenin işçiye gerekli güvenlik önlemlerini almadığı durumlarda: İşverenin işçiye güvenli bir çalışma ortamı sağlama yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, iş kazası meydana gelirse işveren kusurlu sayılır ve işçiye tazminat ödemek zorunda kalır.
 • İşverenin işçiye kaza sonrası gerekli tıbbi yardımı sağlamadığı durumlarda: İşveren, işçinin kaza sonrası gerekli tıbbi yardımı almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işçinin maddi ve manevi zararı artar.
 • İşverenin işçiye kaza sonrası tazminat ödemediği veya eksik ödediği durumlarda: İşveren, işçiye kaza sonrası yasalara uygun şekilde tazminat ödemek zorundadır. İşverenin tazminat ödemeyi reddetmesi veya eksik ödemesi halinde, işçi avukata başvurarak haklarını talep edebilir.

İşçilerin mağdur olmamak için hızlıca avukata başvurması gereken bazı durumlar şunlardır:

 • İşverenin iş kazasını kabul etmediği durumlarda: İşveren, iş kazasını kabul etmezse, işçi kaza sonrası haklarını alamaz. Bu nedenle, işçinin en kısa sürede avukata başvurarak işverenin kazayı kabul etmesini sağlaması gerekir.
 • İşverenin işçiye tazminat teklif ettiği durumlarda: İşverenin teklif ettiği tazminat, işçinin yasal haklarına uygun olmayabilir. Bu nedenle, işçinin avukata danışarak teklifin yasalara uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
 • İşçinin iş kazası sonrası herhangi bir hak kaybına uğradığını düşündüğü durumlarda: İşçinin iş kazası sonrası hak kaybına uğradığını düşündüğü her durumda avukata danışması gerekir.

İstanbul’da iş kazası avukatı arayanlar, internette veya barolarda araştırma yapabilirler. Ayrıca, işçi sendikaları ve meslek kuruluşları da işçilere bu konuda yardımcı olabilir.

Unutulmamalıdır ki: İş kazası sonrası hak kaybına uğramamak için işçilerin en kısa sürede bir İstanbul İşci Avukatı ile iletişim kurması çok önemlidir.

İstanbul İş Kazası Avukatı

İstanbul İş Kazası Avukatı

İstanbul İş Kazası Avukatı (İş Kazası Detayları)

En Sık Karşılaşılan İş Kazaları ve İşçilerin Hak Kaybına Uğramamak İçin Atması Gereken Adımlar

En Sık Karşılaşılan İş Kazaları:

 • Kayma ve düşme kazaları: Bu kazalar, genellikle ıslak veya kaygan zeminlerde, merdivenlerde veya yüksekten düşme sonucu meydana gelir.
 • Makine ve ekipman kazaları: Makinelerin veya ekipmanların hatalı kullanımı veya bakımsızlığı sonucu işçiler yaralanabilir veya vefat edebilir.
 • Yük taşıma ve kaldırma kazaları: Ağır yüklerin yanlış şekilde taşınması veya kaldırılması sonucu bel ve kas ağrıları, fıtık gibi sağlık problemleri ortaya çıkabilir.
 • Elektrik çarpması kazaları: Elektrik tesisatlarının bakımsızlığı veya hatalı kullanımı sonucu elektrik çarpması kazaları meydana gelebilir.
 • Trafik kazaları: İş seyahatleri veya iş için araç kullanımı sırasında trafik kazaları meydana gelebilir.

İş Kazasından Sonra Hak Kaybına Uğramamak İçin İşçilerin Atması Gereken Adımlar:

 • Kazayı işverene ve işyeri güvenlik amirine bildirin: İş kazası sonrası ilk yapılması gereken, kazayı işverene ve işyeri güvenlik amirine bildirmektir.
 • Kaza tutanağı tutun: Kazayla ilgili detayları içeren bir kaza tutanağı tutulmalıdır. Tutanakta, kazanın yeri, tarihi, saati, kaza sebebi, kazaya karışan kişiler ve kazada meydana gelen hasar gibi bilgiler yer almalıdır.
 • Sağlık kuruluşuna gidin: Kazada yaralanan işçiler, en yakın sağlık kuruluşuna giderek gerekli tıbbi müdahaleyi almalıdır.
 • İş kazası belgesi alın: Sağlık kuruluşundan alınan raporda, iş kazası olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurun: İş kazası sonrası en geç 3 gün içinde SGK’ya başvurarak kaza bildiriminde bulunulmalıdır.
 • Haklarınızı öğrenin: İş kazası sonrası işçilerin tazminat ve diğer hakları hakkında bilgi edinmesi önemlidir. Bu konuda bir iş kazası avukatına danışabilirsiniz.
 • Gerekirse avukata danışın: Hak kaybına uğramamak için işçilerin bir İstanbul İş Kazası Avukatı ve Avukatlarından hukuki yardım alması önemlidir. Avukat, işçinin haklarını talep etmesi ve yasal süreçte ona yardımcı olması için gerekli işlemleri yapacaktır.

Ek Bilgiler:

 • İş kazası sonrası işçilerin haklarını koruyan birçok yasa ve yönetmelik bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için bir avukata danışabilirsiniz.
 • İş kazası sonrası işçilerin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır.
 • İş kazası sonrası işçilerin işten çıkarılması yasa dışıdır.
 • İş kazası sonrası işçilerin tekrar işe dönmeleri için gerekli rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri sunulmalıdır.

Faydalı Linkler:

İstanbul İş Kazası Avukatı (Tazminat Detayları)

İstanbul İş Kazası Avukatı çoğunlukla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle tazminat talebinde bulunmak isteyen işçilere veya çalışanlara yardımcı olmak için devreye girer. İş kazası avukatları, iş kazası sonucu meydana gelen yaralanma veya hastalıkların neden olduğu maddi ve manevi zararların telafisi için mücadele ederler.

Tazminat almaya hak kazanmak için, genellikle aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. İş Kazası veya Meslek Hastalığı: Öncelikle, iş kazası geçirilmiş veya meslek hastalığına yakalanılmış olması gerekmektedir. İş kazası, işçinin işyerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında meydana gelen bir kaza veya olayı ifade ederken, meslek hastalığı ise çalışanın işiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir hastalığı ifade eder.

 2. İşveren Bildirim ve Raporlama Yükümlülüğü: İş kazası veya meslek hastalığı durumunda, işverenin resmi makamlara bildirim yapması ve gerekli raporlamayı yapması gerekmektedir. İş kazasının veya meslek hastalığının resmi olarak kaydedilmiş olması önemlidir.

 3. İş Kazası Sigortası: Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları için zorunlu iş kazası sigortası bulunmaktadır. Tazminat almak için bu sigortadan faydalanılabilir. İş kazası avukatı, sigorta şirketi ile iletişime geçerek işçinin tazminat talebini yönetir.

 4. Tıbbi Raporlar: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan yaralanma veya hastalığın tıbbi raporlar ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu raporlar, tıbbi tedaviyi, iş göremezlik süresini ve oluşan zararın boyutunu gösterir.

İş kazası avukatları, işçilerin haklarını korumak ve adil bir tazminat alabilmeleri için hukuki süreçte destek sağlarlar. Bu süreçte iş kazası avukatının deneyimi ve uzmanlığı önemlidir, çünkü iş hukuku ve sigorta mevzuatına ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekir