Kadıköy İşci Avukatı

Kadıköy İşci Avukatı (İhbar ve Kıdem Tazminatı)

Kadıköy İşci Avukatı olan Av. Faruk Bilgiç özellikle Kıdem ve İhbar Tazminatı alanında faliyetler yürütmektedir. 

İş hukuku, çalışma hayatının önemli bir parçasıdır ve bu alanda karşılaşılan sorunlar karmaşık olabilir. İşçi hakları, kıdem tazminatı, işten çıkarmalar ve ihbar tazminatı gibi konular, işçi ve işverenleri yakından ilgilendirir. İşte bu noktada, İstanbul‘un kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy’de, iş hukuku konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir avukat olan Av. Faruk Bilgiç devreye giriyor.

Av. Faruk Bilgiç, yıllardır iş hukuku alanında sağlam bir deneyime sahip. Özellikle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı konularında derinlemesine bilgi birikimi ve tecrübesi bulunuyor. İşçi avukatlığı alanında çalışmalarını sürdüren Bilgiç, müvekkillerine adil bir yaklaşımla yaklaşıyor ve haklarını savunmak için kararlı bir tutum sergiliyor.

Kadıköy’de iş hukukuyla ilgili bir sorunla karşılaşanlar için Av. Faruk Bilgiç, içten ve profesyonel bir destek sunuyor. Hukuki süreçlerde müvekkillerine rehberlik ederken, onların haklarını korumayı ve adaletin sağlanmasını amaçlıyor.

Av. Bilgiç’in iş hukuku konusundaki uzmanlığı, hem işçilerin hem de işverenlerin karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını yansıtıyor. İş hukukuyla ilgili karmaşık durumları anlaşılır bir dille açıklamakta başarılı olması, müvekkillerine güven veriyor.

Hukuk alanının İş Hukuku kısmında tecrübe sahibi olan Av. Faruk Bilgiç, müvekkillerine verdiği destekle, iş hukukuyla ilgili sorunları çözmekte ve adil bir sonuca ulaşmalarında yardımcı olmaktadır. Kadıköy’de iş hukuku konusunda deneyimli bir avukat arayanlar için Bilgiç, güvenilir bir tercih olabilir.

Kadıköy İşci Avukatı

Kadıköy İşci Avukatı

Kadıköy İşci Avukatı – Kıdem  ve İhbar Tazminatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşçiler kıdem ve ihbar tazminatı konusunda dikkatli olmak için Kadıköy İşci Avukatı bazı tavsiyelerde bulunuyor;

 • İş sözleşmelerini dikkatlice okumalı ve anlamalıdırlar.
 • İş sözleşmelerinde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin hükümlerin açık ve net bir şekilde yer aldığından emin olmalıdırlar.
 • İşveren ile yapılacak her türlü görüşmede kıdem ve ihbar tazminatından bahsetmelidirler.
 • İşveren tarafından kendilerine yapılan fesih bildirimlerinde kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceğine dair bir hüküm olup olmadığını kontrol etmelidirler.

İşçiler iş yerinde uğradıkları haksızlığa karşı şu şekilde tepki verebilirler:

 • Öncelikle, işveren ile doğrudan görüşmeye çalışmalıdırlar. Haksızlığı dile getirmeli ve çözüm yolu aramaya çalışmalıdırlar.
 • İşveren ile görüşmeden sonuç alınamazsa, iş güvencesi kapsamındaki işçiler işe iade davası açabilirler.
 • İş güvencesi kapsamında olmayan işçiler ise haksızlığa uğradıklarına ilişkin delilleri toplamalıdırlar. Bu deliller, tanık ifadeleri, e-posta yazışmaları, işyerinde yaşanan olaylara ilişkin fotoğraf ve video kayıtları olabilir.
 • İşveren tarafından haksızlığa uğradıklarına ilişkin delilleri topladıktan sonra, bir avukattan hukuki yardım almalıdırlar.

İşçiler, iş yerinde uğradıkları haksızlığa karşı tepki verirken şu noktalara dikkat etmelidirler:

 • Sakin ve soğukkanlı davranmalıdırlar.
 • İşvereni tehdit etmemeli veya hakaret etmemelidirler.
 • Olayları doğru bir şekilde anlatmalıdırlar.
 • Delillerini doğru bir şekilde sunmalıdırlar.

İşçiler, iş yerindeki haklarını bilmeleri ve bu haklarını korumak için mücadele etmeleri önemlidir. İş hukuku konusunda bilgi sahibi olmak ve bir avukattan hukuki yardım almak, işçilerin haklarını korumalarına yardımcı olacaktır.

Kadıköy İşci ve İşveren Avukatı

İstabul Kadıköy İşçi ve işveren avukatı seçiminde öncelik, avukatın iş hukuku alanındaki deneyimi ve bilgi birikimi olmalıdır. Avukatın bu alandaki deneyimi ve bilgi birikimi, işçi veya işverenin haklarını korumasına yardımcı olacaktır.

İşçi ve işveren avukatı seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şunlardır:

 • Avukatın mesleki kariyeri ve başarıları
 • Avukatın iletişim becerileri
 • Avukatın ücret politikası

Kadıköy İşci Avukatı seçerken, işçinin haklarını koruma konusunda deneyimli ve bilgili bir avukat tercih etmesi önemlidir. İşçi avukatı, işçinin iş sözleşmesinin hazırlanması, işveren ile yapılan görüşmelerde işçiyi temsil etmesi, işçinin haklarının ihlal edilmesi durumunda dava açması gibi konularda işçiye yardımcı olacaktır.

İşveren avukatı seçerken, işverenin haklarını koruma konusunda deneyimli ve bilgili bir avukat tercih etmesi önemlidir. İşveren avukatı, işverenin iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilerle yapılan görüşmelerde işvereni temsil etmesi, işçilerin haklarının ihlal edilmesi durumunda dava açılması gibi konularda işverene yardımcı olacaktır.

İşçi ve işveren avukatı seçiminde, işçi veya işverenin kendi ihtiyaçları ve beklentilerini göz önünde bulundurması önemlidir. İşçi veya işveren, avukatın iş hukuku alanındaki deneyimi ve bilgi birikiminin yanı sıra, iletişim becerileri ve ücret politikasını da dikkate alarak bir seçim yapmalıdır.

İşçi ve işveren avukatı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Avukatın iş hukuku alanındaki deneyimi ve bilgi birikimi
 • Avukatın mesleki kariyeri ve başarıları
 • Avukatın iletişim becerileri
 • Avukatın ücret politikası

İşçi veya işveren, bu hususları göz önünde bulundurarak, kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir avukat seçebilir.

Kadıköy Tazminat Avukatı

İşçi tazminatı, iş ilişkisi sona erdiğinde veya belirli koşullar altında işçiye ödenen bir tür hak tazminatıdır. Bu tazminatlar genellikle işçinin işten çıkarılması, iş akdinin feshedilmesi veya belirli durumlarda işçinin haklarının korunması amacıyla ödenir. İşçi tazminatı, çeşitli türleri bulunabilir ve her biri farklı durumlara bağlı olarak hesaplanabilir.

İşçi tazminatları arasında şunlar bulunur:

 1. Kıdem Tazminatı: İşçinin işverenle olan hizmet süresine bağlı olarak ödenen bir tazminattır. Genellikle işçinin işten çıkarılması durumunda ödenir ve işçinin çalıştığı süreye göre hesaplanır. Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

 2. İhbar Tazminatı: İşçi, iş akdini feshetme veya işveren tarafından işten çıkarılma durumunda, önceden belirtilmiş bir süre içinde veya bu sürenin ücreti karşılığında işçiye ödenen bir tazminattır. Bu süre, ülkenin kanunlarına ve iş akdi şartlarına göre değişebilir.

 3. Sendikal Tazminatlar: Bazı durumlarda, işçi sendika üyesiyse veya işçi ile işveren arasında sendika şartları varsa, sendikal tazminatlar da ödenebilir. Bu, işçinin sendika üyeliği nedeniyle veya sendika şartlarının sağlanması durumunda ödenen ek tazminatları içerebilir.

 4. Haksız Fesih Tazminatı: İşverenin haksız bir şekilde işçiyi işten çıkarması durumunda ödenen tazminattır. İş kanunlarına uygun olmayan bir şekilde işçinin işten çıkarılması durumunda işçiye bu tazminat ödenir.

İşçi tazminatları, iş kanunları ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Her ülkenin kendi iş hukuku kanunları vardır ve işçi tazminatlarıyla ilgili kurallar ülkeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, işçilerin veya işverenlerin iş hukukuyla ilgili konularda uzman bir avukattan destek alması önemlidir. İş hukuku konusunda uzman bir avukat, işçi veya işverenin haklarını korumak ve gerekli tazminatları almak konusunda yardımcı olabilir.

Önemli:

Bu blog yazısında yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup hukuki anlamda bağlayıcılık teşkil etmez. İşci ve İşverenler Kadıköy İşci Avukatı ve Avukatlarından bilgi alabilirler.