Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası (Av. Faruk Bilgiç)

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası, kamu sektöründe çalışan bir kişinin, kadrosuzluktan dolayı aldığı terfi etmez kararını mahkemeye taşıma sürecidir. Bu tür bir dava, Türkiye’de kamu görevlilerinin statüsünü düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ve diğer kamu görevlileri için geçerlidir.

Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu görevlileri için terfi, unvan değişikliği veya atanma gibi işlemler, belirli kriterlere göre yapılır. Kadrosuzluktan terfi etmez kararı, bir memurun kadrosuz olduğu gerekçesiyle terfi ettirilmeyeceği şeklindeki bir idari karardır. Örneğin, bir memurun bulunduğu kadroda yeterli boş pozisyon yoksa veya ilgili mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmemişse kadrosuzluktan terfi etmez kararı alabilir.

Bu tür bir kararın kişinin kariyerini olumsuz etkilemesi ve adil olup olmadığına dair şüphelerin olması durumunda, kamu görevlisi, bu kararı yargıya taşımak için “Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası” açabilir. Davada, kamu görevlisi, terfi etmez kararının hukuka uygunluğunu sorgular ve kararın iptalini talep eder.

Dava sonucunda mahkeme, kararın hukuka uygun olup olmadığına ve kamu görevlisinin talebinin haklılığına göre karar verecektir. Eğer mahkeme kararı haklı bulursa, kadrosuzluktan terfi etmez kararı iptal edilebilir ve kamu görevlisi, terfi edebileceği pozisyona atanabilir veya terfi ettirilebilir.

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası

 

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası (Emsal Karar)

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası emsal karar ararken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar :
 1. Yargıtay ve Danıştay İçtihatları: Yargıtay ve Danıştay, Türkiye’de önemli yüksek mahkemelerdir ve aldıkları kararlar önemli içtihat niteliğindedir. Bu mahkemelerin kararları, davalarınızda emsal teşkil edebileceği gibi, genellikle hukuki açıdan güvenilir ve etkili yönlendirmeler sunar.

 2. Konu ve Hukuki Nitelik: Aradığınız emsal kararın, sizin davalarınızın konusu ve hukuki niteliğiyle uyumlu olmasına dikkat edin. Kararın, kadrosuzluktan terfi etmez kararının iptali davasıyla ilişkili olması ve benzer hukuki konu ve argümanlar içermesi önemlidir.

 3. Tarih: Yargıtay ve Danıştay’ın kararları zaman içinde değişebilir veya güncellenebilir. Dolayısıyla, en güncel kararları incelemeye çalışın ve eski kararların hala geçerli olup olmadığını doğrulayın.

 4. Yetkili Mahkeme: Emsal kararı ararken, davalarınızın yargılanacağı mahkeme düzeyini de göz önünde bulundurun. Emsal kararlar, genellikle davalarınızın yargılanacağı mahkeme seviyesine uygun olmalıdır.

 5. Benzerlikler ve Farklılıklar: Emsal kararı analiz ederken, kendi davalarınızın özellikleri ile karar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurun. Emsal kararın, sizin davalarınıza nasıl bir rehberlik sağlayabileceğini anlamak önemlidir.

 6. Hukukçu ve Danışmanlık: Emsal kararları anlamak ve yorumlamak, hukuk alanında uzman bir avukatın veya danışmanın yardımını almak faydalı olabilir. Uzman görüşü, sizin için doğru yönde ilerlemenize yardımcı olacaktır.

 7. Güvenilir Kaynaklar: Emsal kararları araştırırken, güvenilir ve doğrulanabilir kaynaklardan yararlanın. Resmi mahkeme kayıtları, hukuki makaleler ve güvenilir hukuk yayınları gibi kaynaklar tercih edilmelidir.

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası (Kimleri Kapsar)

Kadrosuzluktan terfi etmez” kararının iptali davası, kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiliklerde görev yapan memurlar veya kamu çalışanları tarafından açılan bir davadır. Bu dava, memurların terfi (yükselecekleri rütbe veya görevde ilerleme) hakkının, kadrosuzluk nedeniyle engellendiği durumlarda açılmaktadır.

Kadrosuzluktan terfi etmez kararının iptali davası genellikle aşağıdaki durumları kapsar:

 1. Kadro yetersizliği: Memurun terfi etmek istediği kadro veya pozisyonun kurumda bulunmaması veya mevcut kadroların dolu olması nedeniyle terfi etmesi mümkün olmaz.

 2. Kadro unvanı uyumsuzluğu: Memurun çalıştığı kadro unvanı ile terfi edebileceği kadro unvanı arasında uyumsuzluk olması nedeniyle terfi etmesi engellenir.

 3. İdari takdir hataları: Kurumun terfi değerlendirmelerinde yapılan hatalar veya yanlış değerlendirmeler sonucu memurun terfi etme hakkı elinden alınır.

 4. Diğer yasal prosedürlerin ihlali: Terfi değerlendirmesi sırasında yasal prosedürlerin ihlali sonucu terfi hakkı gasp edilen memurlar tarafından da açılabilir.

Bu dava, terfi hakkı gasp edilen memurların adaletli bir değerlendirme ve sonuç elde etmek amacıyla mahkemeye başvurdukları bir yargı yoludur. Ancak dava açmadan önce, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine ve iş hukukuna uygun olarak süreçlerin takip edilmesi önemlidir. Ayrıca, davanın kapsamı ve şartları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, konuyla ilgili yerel yasalara danışmak her zaman daha sağlıklı bir bilgi almanızı sağlar.