İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı (Av. Faruk Bilgiç)

Ticaret dünyasında faaliyet gösteren işletmeler, zaman zaman çeşitli hukuki meselelerle karşılaşabilirler. İşte tam burada devreye İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı devreye girer. Peki nasıl?

Ticaret Hukuku, iş dünyasının bu tür konulardaki ihtiyaçlarını düzenleyen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. İstanbul gibi Türkiye’nin ticaretin kalbinin attığı şehrinde, işletmelerin karşılaştığı hukuki sorunları çözmek için Ticaret Hukuku avukatları büyük önem taşır.

Ataşehir Ticaret Hukuku Avukatının Rolü

İstanbul Ticaret Hukuku avukatları, işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları hukuki sorunlarda onlara danışmanlık ve hukuki destek sağlarlar. Bunun yanı sıra, ticari sözleşmelerin hazırlanması, şirket birleşme ve devralmaları, ticari davaların takibi gibi konularda da işletmelere rehberlik ederler.

Bu avukatlar, müvekkillerinin ticari faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli hukuki önlemleri alır ve gerektiğinde hukuki süreçleri yönetirler. Ayrıca, ticaretin karmaşık yapısını anlayarak müvekkillerine en uygun stratejileri belirlerler.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatının Yetkinlikleri

İstanbul Ticaret Hukuku avukatlarının sahip olması gereken bir dizi yetkinlik bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 1. Ticaret Hukuku Bilgisi: İstanbul Ticaret Hukuku avukatları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı detaylı bir şekilde bilmelidirler. Ayrıca uluslararası ticaret hukuku konusunda da bilgi sahibi olmaları önemlidir.

 2. İşletme Anlayışı: Ticari işletmelerin işleyişini ve ticaretin dinamiklerini anlamak, bir Ticaret Hukuku avukatı için önemlidir. Bu sayede müvekkillerine en etkili hukuki danışmanlığı sunabilirler.

 3. Müzakere Yeteneği: Ticari anlaşmazlıkları çözmek için müzakere yetenekleri kritiktir. İstanbul Ticaret Hukuku avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını korurken aynı zamanda uygun çözümlere ulaşmak için müzakere süreçlerini yönetebilmelidirler.

 4. Analitik Düşünme: Karmaşık ticari durumları anlamak ve çözümlemek için analitik düşünme becerileri gereklidir. İstanbul Ticaret Hukuku avukatları, hukuki meseleleri detaylı bir şekilde analiz ederek müvekkillerine en uygun stratejileri belirlerler.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatları, işletmelerin ticari faaliyetlerini güvence altına almak ve hukuki sorunlarla başa çıkmak için kritik bir rol oynarlar. Ticaretin karmaşık dünyasında yol gösterici olan bu avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını korurken aynı zamanda iş dünyasının adaletini sağlarlar.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı (İlgili Davalar)

Ticaret hukukuna giren davalar genellikle ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları içerir. İşte İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı‘nın baktığı dava türlerinden bazıları;

 1. Ticari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar: İşletmeler arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar ticaret hukukunun sıkça karşılaşılan konularındandır. Sözleşme ihlalleri, sözleşme fesihleri, tazminat talepleri gibi konular bu kategoriye girer.

 2. Ticari Alacak Davaları: Ticari ilişkilerde borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı tarafın açtığı davalardır. Ticari alacak davaları genellikle tahsilat davaları olarak bilinir.

 3. Ticaret Ortaklığından Kaynaklanan Davalar: Şirketler arasındaki ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar ve ortaklık hukukuyla ilgili davalar bu kategoriye girer. Örneğin, ortaklık sözleşmesinin ihlali, ortaklık paylarının devriyle ilgili sorunlar gibi konular bu tür davalara örnek verilebilir.

 4. Rekabet Hukuku Davaları: Rekabet hukuku çerçevesinde, haksız rekabet iddiaları, rekabet ihlalleri, rekabet kurallarının ihlali gibi konularda açılan davalardır. Rekabet hukuku, ticaretin adil ve rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için önemlidir.

 5. Ticari Marka ve Patent Davaları: Marka hakkı ihlali, patent ihlali, tescilli markaların kullanımıyla ilgili anlaşmazlıklar ticaret hukuku kapsamında değerlendirilir. Bu tür davalar genellikle fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olduğu için önemlidir.

 6. Ticari Davaların Tahkime Tabi Tutulması: Ticari sözleşmelerde sıklıkla yer alan tahkim şartlarına dayalı olarak açılan davalardır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini öngören davalardır.

Bu davalardan hangisinin kritik olduğu, işletmenin niteliğine, ticaretin yapıldığı sektöre ve uyuşmazlığın büyüklüğüne bağlıdır. Ancak genel olarak, ticaretin temel unsurlarını etkileyen ve işletmenin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek davalardan bahsedilebilir. Örneğin, ticari sözleşmelerden kaynaklanan davalardaki sonuçlar işletmenin geleceğini doğrudan etkileyebilir ve bu nedenle kritik öneme sahiptirler.

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı (Şirket Avukatı)

İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı ve Avukatları, Türk ve yabancı sermayeli şirketlerin ticari anlaşmazlıklarıyla ilgilenirler. Ticari anlaşmazlıklar genellikle ticari sözleşmelerden kaynaklanır ve çeşitli konuları içerebilir. İşte İstanbul Ticaret Hukuku avukatlarının genellikle ilgilendikleri kritik dava türlerinden bazıları:

 1. Ticari Sözleşme Anlaşmazlıkları: İşletmeler arasında yapılan sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ticaret hukukuna girer. Teslimat gecikmeleri, mal kalitesi sorunları, ödeme şartlarının ihlali gibi konular ticari sözleşme anlaşmazlıklarına örnektir.

 2. Ticari Borçlar ve Alacakların Tahsili: İşletmeler arasında borç-alacak ilişkilerinde yaşanan ihtilaflar ticaret hukukunun önemli bir parçasıdır. Borçların tahsili veya alacakların ödenmemesi gibi durumlar ticari davalara neden olabilir.

 3. Rekabet Hukuku İhlalleri: İşletmeler arasında rekabet ihlalleri, haksız rekabet, kartel oluşumları, fiyat manipülasyonu gibi durumlar ticaret hukukunun kritik alanlarından biridir.

 4. Şirket Birleşme ve Devralma Anlaşmazlıkları: Şirketlerin birleşme veya devralma süreçlerinde yaşanan hukuki sorunlar, ticaret hukuku avukatlarının müdahale ettiği kritik konulardan biridir.

 5. Ticari İşletme Hukuku Anlaşmazlıkları: Ticari işletmelerin kuruluşu, işletilmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili hukuki meseleler de ticaret hukuku kapsamına girer. Bu tür anlaşmazlıklar genellikle şirketlerin ortakları arasında veya şirketler ile üçüncü taraflar arasında yaşanabilir.

İstanbul Ticaret Hukuku avukatları, bu gibi ticari davalarda müvekkillerini temsil eder, haklarını savunur ve en iyi sonuca ulaşmaları için gerekli hukuki süreçleri yönetirler. Bu davalarda uzmanlaşmış bir avukat, işletmelerin hukuki konularda güvende olmasını sağlar ve ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olurlar.