Üsküdar İş Hukuku Avukatı

Üsküdar İş Hukuku Avukatı

Üsküdar’da İş Hukuku Danışmanlığı ve Avukatlığı

Üsküdar İş Hukuku Avukatı iş dünyasında kritik bir rol oynamaktadır. İş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal düzenlemeleri kapsar ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, iş dünyasındaki karmaşık yasal gereksinimlerde rehberlik ederler. Bu blog yazısında, Üsküdar’daki iş hukuku avukatlarının sunduğu hizmetleri ve sağladıkları destekleri inceleyeceğiz

Üsküdar, İstanbul’un en popüler ilçelerinden biridir ve nüfusunun önemli bir kısmı çalışan kesimden oluşmaktadır. Bu nedenle, Üsküdar’da iş hukuku alanında hizmet veren avukatlara ve danışmanlık kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Üsküdar İşci Avukatı iş hukuku alanında hizmet veren avukatlar, işçi ve işverenlerin haklarını korumak için profesyonel destek sunmaktadır. İş hukuku alanında uzman bir avukat, işçilerin ve işverenlerin haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, iş sözleşmesi ile kurulan işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin ve işverenlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir dizi hukuk kuralını kapsamaktadır. Bu kurallar, işçilerin ve işverenlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

İş hukukunun temel amacı, işçilerin ve işverenlerin haklarını ve çıkarlarını korumaktır. İş hukuku, işçilerin ve işverenlerin işyerinde adil ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

İş Hukuku Davaları

İş hukuku alanında en sık görülen davalar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Fazla mesai davası
 • İşe iade davası
 • Mobbing davası
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları davası
Üsküdar İş Hukuku Avukatı

Üsküdar İş Hukuku Avukatı

Üsküdar İş Hukuku Avukatı kıdem ve ihbar tazminatları davalarında önemli rol üstelenirler. Peki bu davalarda ne gibi destek sağlayabilirler? İşte detaylar;

Kıdem tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçinin hak ettiği kıdem tazminatının tahsili için açılan davadır.

İhbar tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesinin kendi isteği ile feshi durumunda işçinin hak ettiği ihbar tazminatının tahsili için açılan davadır.

Fazla mesai davası, işçinin iş sözleşmesinde belirtilen çalışma süresi dışında çalıştığı süreler için hak ettiği fazla mesai ücretinin tahsili için açılan davadır.

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi durumunda işçinin işe iade edilmesi için açılan davadır.

Mobbing davası, işçinin işyerinde psikolojik tacize uğraması durumunda işçinin uğradığı zararın tazmini için açılan davadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları davası, işçinin işyerinde meydana gelen bir iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı zararın tazmini için açılan davadır.

Üsküdar İş Hukuku Avukatı Neden Tercih Edilmelidir?

Üsküdar İş Hukuku Avukatı, işçi ve işverenlerin haklarını korumak için profesyonel destek sunmaktadır. İş hukuku alanında uzman bir avukat, işçilerin ve işverenlerin haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

İş hukuku alanında uzman bir avukat, işçi ve işverenlerin aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • İş sözleşmesi hazırlama
 • İş sözleşmesinin feshi
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti gibi işçilik alacaklarının tahsili
 • İşe iade davası açma
 • Mobbing davası açma
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları davası açma

Üsküdar’da iş hukuku alanında hizmet veren avukatlar, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • İş hukuku danışmanlığı
 • İş hukuku dava takibi
 • İş hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

Üsküdar İş Hukuku Avukatı ve avukatlar, işçi ve işverenlerin haklarını korumak için profesyonel destek sunmaktadır. İş hukuku alanında uzman bir avukat, işçilerin ve işverenlerin haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

İş Hukuku Davaları

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçinin hak ettiği tazminattır. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre belirlenir.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçinin hak ettiği tazminattır. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre belirlenir.

Kıdem tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılabilir. Kıdem tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini ve bu feshin haksız olduğunu ispat etmesi gerekir.

Kıdem tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini ispatlamak için iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bir belge (örneğin, fesih bildirimi, işten çıkarılma tebligatı) sunması gerekir.

Kıdem tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ispatlamak için aşağıdaki hususları ispatlaması gerekir:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması
 • İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir nedene dayanmaması
 • İş sözleşmesinin feshinin işçinin aleyhine haksız olması

Kıdem tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığını ispatlamak için aşağıdaki hususları ispatlaması gerekir:

 • İşverenin işçiyi iş sözleşmesini feshetme hakkını kullanmasını haklı kılan bir nedenin olmaması
 • İşverenin işçiyi iş sözleşmesini feshetme hakkını kullanırken makul davranmaması

İhbar Tazminatı Davası

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini kendi isteği ile feshi durumunda işçinin hak ettiği tazminattır. İhbar tazminatının miktarı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre belirlenir.

İhbar tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesini feshettiği tarihten itibaren 1 ay içinde açılabilir. İhbar tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesini kendi isteği ile feshettiğini ispat etmesi gerekir.

İhbar tazminatı davasında, işçinin iş sözleşmesini kendi isteği ile fesh ettiğini ispatlamak için iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bir belge (örneğin, istifa dilekçesi) sunması gerekir.

Fazla Mesai Davası

Fazla mesai, işçinin iş sözleşmesinde belirtilen çalışma süresi dışında çalıştığı sürelerdir. Fazla mesai ücreti, işçinin normal saatlik ücretinin en az 1,5 katı olarak ödenir.

Fazla mesai davası, işçinin fazla mesai ücretinin ödenmediğini iddia etmesi durumunda açılabilir. Fazla mesai davası, işçinin fazla mesai yaptığını ispat etmesi gerekir.

Fazla mesai davası, işçinin fazla mesai yaptığını ispatlamak için aşağıdaki hususları ispat etmesi gerekir:

 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen çalışma süresinin dışında çalıştığını
 • İşçinin fazla mesai ücreti talebini işverene ilettiğini

İşe İade Davası

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi durumunda işçinin işe iade edilmesi için açılan davadır. İşe iade davasında, işçinin iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ispat etmesi gerekir.

İşe iade davasında, işçinin iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ispatlamak için aşağıdaki hususları ispat etmesi gerekir:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması
 • İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir nedene dayanmaması
 • İş sözleşmesinin feshinin işçinin aleyhine haksız olması

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılabilir. İşe iade davasında, işçinin işe iadesine karar verilmesi durumunda, işçinin işe iadesinin mümkün olmaması veya işçinin işe iadeyi kabul etmemesi durumunda işçiye tazminat ödenir.

Mobbing Davası

Mobbing, işyerinde bir çalışanın diğer bir çalışana sistematik olarak uygulanan psikolojik tacizdir. Mobbing, işçinin kişilik haklarını, bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Mobbing davası, işçinin işyerinde mobbinge uğradığını iddia etmesi durumunda açılabilir. Mobbing davasında, işçinin mobbinge uğradığını ispat etmesi gerekir.

Mobbing davasında, işçinin mobbinge uğradığını ispatlamak için aşağıdaki hususları ispat etmesi gerekir:

 • Mobbingin işyerinde gerçekleştiğini
 • Mobbingin sistematik olarak gerçekleştiğini
 • Mobbingin işçinin kişilik haklarını, bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini

Mobbing davası, işçinin mobbinge uğradığı tarihten itibaren 2 yıl içinde açılabilir. Mobbing davasında, işçiye mobbing nedeniyle uğradığı zararın tazmini için karar verilebilir.

Üsküdar İşci Avukatı

Üsküdar İşci Avukatı

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Davası

Üsküdar İş Hukuku Avukatı ve avukatları iş yerinde meydana gelen kazalardan sonra mağduriyet yaşanması durumunda destek alabileceğiniz hukuk danışmanlarıdır.

İş kazası, işyerinde veya işverenin emir ve talimatıyla işyeri dışında iken meydana gelen ve işçinin ölümüne, sakatlanmasına veya meslek hastalığına sebep olan olaydır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya bir defalık bir olay sonucu biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik etkenlerle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

İş kazası veya meslek hastalığı geçiren işçi, işverene karşı iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle uğradığı zararın tazmini için dava açabilir. İş kazası veya meslek hastalığı davasında, işçinin iş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kusuru nedeniyle meydana geldiğini ispat etmesi gerekir.

İş kazası veya meslek hastalığı davasında, işçinin iş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kusuru nedeniyle meydana geldiğini ispatlamak için aşağıdaki hususları ispat etmesi gerekir:

 • İş kazasının veya meslek hastalığının işyerinde veya işverenin emir ve talimatıyla işyeri dışında meydana geldiğini
 • İş kazasının veya meslek hastalığının işçinin ölümüne, sakatlanmasına veya meslek hastalığına sebep olduğunu
 • İş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kusuru nedeniyle meydana geldiğini

İş kazası veya meslek hastalığı davasında, işçiye uğradığı zararın tazmini için karar verilebilir. Bu tazminat, işçinin maddi ve manevi zararlarını kapsar.

Üsküdar İş Hukuku Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üsküdar’da iş hukuku alanında hizmet veren bir avukat seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Üsküdar İş Hukuku Avukatı, iş hukuku alanında tecrübeli olması
 • Avukatın deneyimli olması
 • Avukatın güvenilir olması
 • Avukatın iletişim becerisinin iyi olması

Üsküdar’da iş hukuku alanında hizmet veren avukatlar, işçi ve işverenlerin haklarını korumak için profesyonel destek sunmaktadır. İş hukuku alanında uzman bir avukat, işçi ve işverenlerin haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.